Projectmanagement is voor ons het durven gaan voor de beste aanpak en het bouwen van professionele relaties waardoor opdrachtnemers kunnen excelleren om de projectdoelstellingen te behalen.

In de eerste plaats gaat het hierbij om het samenstellen van het juiste team dat in staat is om invulling te geven aan de opgave. Belangrijk daarbij is het borgen van de juiste samenwerking binnen het team en met de stakeholders zoals de opdrachtnemer. Vanuit onze kennis van de bouwpraktijk zijn wij in staat om hier invulling aan te geven. Wij zoeken daarbij de verbinding met de verschillende contractpartijen om met een positieve en constructieve insteek de juiste samenwerking te borgen.

De juiste houding en gedrag zijn het fundament om uiteindelijk de projectdoelstellingen te realiseren. Om dit te verankeren werken wij met een gedragscompas.

Vragen?

Heb je het juiste team? Kun je je laten adviseren zonder je te laten beïnvloeden?  Weegt jouw gezonde verstand mee bij je beslissingen? Hoe kun je constructief met de opdrachtgever samenwerken en tegelijkertijd ook kritisch zijn op de eigen organisatie? Hoe goed begrijp je het integraal projectbelang en durf je er ook naar te handelen? Kun jij iets bewegen bij de opdrachtnemer, zodat je begint met vertrouwen zonder dat dit eerst verdiend moet worden? Durf je terug te komen op eerder genomen beslissingen? Durf je zaken te benoemen of schuif je ze van je af? Stel je zaken uit of ga je meteen aan de slag? Kun jij samenwerken of blijft het samen werken? Geloof je ook dat je op de hoogte moet zijn van de inhoud en niet enkel van het proces?

Oplossingen

Het antwoord op deze vragen bieden onze ervaren projectmanagers die de bouwpraktijk kennen èn die de belangen van de opdrachtgever uitdragen. Die de verbinding zoeken met de contractpartijen en met positieve inzet en hoge energie de juiste samenwerking zoeken. We werken succesvol aan mooie projecten van grote opdrachtgevers en in ieder project is het vooral ook  de samenwerking die dit mogelijk maakt.

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.

Mail ons op info@aratis.nl
Bel ons op +31 (0)85 8770105
Of vraag onze brochure aan