Tim heeft als ervaren inkoopadviseur een brede parate kennis van met name Design & Construct inkooptrajecten. Deze kennis past hij toe van de strategiefase tot en met de uitvoeringsfase. Zijn ervaring ligt zowel bij gemeenten als bij civieltechnische assets in en rond het havengebied van Rotterdam en in de onshore windenergie.

Met gedegen kennis van UAV-GC contracten neemt hij deel aan werkgroepen ter ontwikkeling van inkoopstrategieën en trekt hij graag de kar in de verdere ontwikkeling en professionalisering van inkoopprocessen en contractmanagement. Hij is tactvol en resultaatgedreven, besluitvaardig, creatief en door de praktijk technisch onderlegd. Hij is vasthoudend met waardering voor de mensen binnen en buiten het team. Zijn opgedane kennis bij cursussen en seminars komt hem regelmatig van pas.

Bekijk hier zijn collega’s.

Bekijk hier de projecten van Tim:

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde B.V. bouwt tot medio 2022 het grootste Nederlandse windmolenpark op land en het grootste gemeenschapsproject van Europa. Het wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan...

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT zal vijf offshore high voltage stations en verbindingen bouwen (Borssele Alpha en Bèta, Hollandse Kust Zuid Alpha en Bèta en Hollandse Kust Noord) welke ieder twee 700MW offshore windparken met het vaste land verbindt middels...