OVER FIDIC CONTRACTVOORWAARDEN

Voor de toepassing van FIDIC contracten hebben wij een eigen lesprogramma ontwikkeld wat bestaat uit verschillende modules. Hierbij valt te denken aan een algemene introductiecursus voor beginners maar ook een cursus specifiek gericht op claims-management voor meer ervaren experts. Door te kiezen voor een in-house kunnen bedrijfseigen casussen behandeld worden. We maken daarbij ook gebruik van de Risk game om in spelvorm realistische contractsituaties na te bootsen.

Naast het verzorgen van cursussen en trainingen in groepsverband bieden wij ook individuele opleidingstrajecten aan. De exacte invulling wordt bepaald aan de hand van de specifieke opleidings- of coaching behoefte. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan individuele begeleiding om beter in staat te zijn een bepaalde rol te vervullen. Vanuit de individuele begeleiding wordt zowel gekeken naar de inhoudelijke kant als ook de persoonlijke vaardigheden.

Vragen?

Heb je het juiste contract voor ogen? Zijn de risico’s verdeeld naar draagkracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ? Zijn de risico’s gealloceerd naar diegene waarbij ze het beste thuishoren?   Hoe kun je constructief met de opdrachtgever samenwerken en tegelijkertijd ook kritisch zijn op de eigen organisatie? Hoe goed begrijp je het integraal projectbelang en durf je er ook naar te handelen? Durf je terug te komen op eerder genomen beslissingen? Durf je zaken te benoemen of schuif je ze van je af? Stel je zaken uit of ga je meteen aan de slag? Kun jij samenwerken of blijft het samen werken? Geloof je ook dat je op de hoogte moet zijn van de inhoud en niet enkel van het proces?

Oplossingen

Het antwoord op deze vragen bieden onze ervaren contractmanagers die de bouwpraktijk kennen èn die de belangen van de opdrachtgever uitdragen. Die de verbinding zoeken met de contractpartijen en met positieve inzet en hoge energie de juiste samenwerking zoeken. We werken succesvol aan mooie projecten van grote opdrachtgevers en vaak is het de samenwerking die het project tot een succes maakt en in de tweede plaats het contract.

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.