22 september 2021

Namens de opdrachtgever Molenrak (bestaande uit Vattenfall en SwifterwinT), voert Aratis het integraal bouwmanagement over de contracten Balance of Plant, Windturbines en Transport & Installatie voor realisatie van het nearshore deel van Windplanblauw.

Voor dit bouwmanagement van het 24 windturbines tellende windpark wordt Aratis, net als bij het onshore deel van Windplanblauw, gesteund door haar samenwerkingspartners Halsten, Windunie, Arcadis, Windbase, Topwind, IX Wind, WSP en ENSOL.

Windplanblauw nearshore

Als gevolg van het investeringsbesluit van Molenrak is de ontwerpfase met de contractpartijen direct van start gegaan. De uitvoering zal starten in Q2 2022, waarbij de windturbines in 2023 geïnstalleerd zullen worden. Dit nearshore deel van Windplanblauw zal volgens planning in Q4 2023 gereed zijn.

Ontmanteling Irene Vorrink windpark

De initiatiefnemers van Windplanblauw hebben ook de verplichting om 74 bestaande windturbines te ontmantelen. Hiervan staan 28 windturbines in het water van het IJsselmeer, dit windpark genaamd ‘Irene Vorrink’, is in eigendom van Vattenfall. In het voorjaar van 2022 zullen deze windturbines onder begeleiding van Aratis door de aannemer worden ontmanteld.

Civieltechnische Infrastructuur

Ballast Nedam ontwerpt en bouwt zogeheten kofferdamconstructies voor de 24 windturbine fundaties, evenals de aanleg van de parkbekabeling en de aansluiting met het onderstation nabij Swifterbant.

Integraal Bouwmanagement

Aratis werkt met haar samenwerkingspartners en de uitvoerende marktpartijen volgens het IPM-model met volledig gebruik van het Aratis Project Informatie Management Systeem (PIMS) binnen de projectorganisatie. Door deze integrale aanpak geeft Aratis hierbij invulling aan de wens van de opdrachtgevers om de parkdelen als geheel aan te sturen. Deze integrale aanpak maakt ook dat stakeholder management en communicatie centraal georganiseerd zijn.

Voor actuele informatie over het project, kijk op www.windplanblauw.nl