Doorontwikkeling bouwteam

Vanuit Aratis zijn wij betrokken bij diverse bouwteams. Vaak vanuit de rol van contractmanager en/of inkoopadviseur. Wij zien dan ook dat langzaam maar zeker het bouwteam vaker toegepast wordt in bouwprojecten en dat er doorontwikkeling is in het gebruik van het bouwteam. Een goede ontwikkeling, omdat het bouwteam een welkome aanvulling is op het palet aan contractvormen waaruit gekozen kan worden. Door het bouwteam toe te passen wordt kennis en kunde van de markt benut, waarbij de opdrachtgever nauw betrokken blijft bij de voortgang van het proces en de keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Vanuit de toename van het aantal bouwteams is het logisch dat er initiatieven zijn om standaardisatie toe te passen in de modellen die gebruikt worden voor een bouwteam. Elk project heeft echter eigen unieke kenmerken die het nodig maken om binnen het bouwteam projectspecifieke bepalingen en nuances aan te brengen.

Op dit moment is Aratis bezig om het bouwteam nog verder door te ontwikkelen. Een belangrijk aandachtsgebied hierin is de wijze waarop door de betrokken personen invulling aan het bouwteam wordt gegeven. Het werken binnen een bouwteam vraagt namelijk bepaalde vaardigheden die niet iedereen van nature heeft. Het is cruciaal om in de voorbereidingsfase hier inzicht in te verkrijgen, het gesprek over te voeren en eventueel actie op te ondernemen. Op deze wijze ontstaat de juiste basis voor het werken in een bouwteam.

Een ander belangrijk aandachtsgebied is het koppelen van de voorbereidingsfase aan de realisatiefase. Wij zien in de praktijk nog te vaak dat in samenwerking de voorbereiding wordt ingevuld om vervolgens de realisatie weer vanuit een gescheiden opdrachtgevers/opdrachtnemers rol in te vullen. Vaak gaan daardoor belangrijke onderdelen die het bouwteam tot een succes maakten weer verloren. Door de samenwerking en risicogestuurde aanpak vanuit de voorbereidingsfase beter door te zetten naar de realisatiefase zorgen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gezamenlijk voor een succesvol project. Het succes van een project is namelijk niet alleen afhankelijk van het goed doorlopen van de bouwteamfase, maar ook van de realisatiefase. In een volgende Perspectief van Menno Wouda zal hier nader op ingegaan worden.

 

Bron afbeelding: www.dreamstime.com