De week van de circulaire economie

Het is deze week de Week van de Circulaire Economie, daarom staan we in Aratis Perspectief stil bij circulariteit in het werkveld van Aratis. Circulariteit is misschien wel de overtreffende trap van duurzaamheid, beide zijn anno 2020 niet meer weg te denken uit aanbestedingen. Onze klanten (meestal de opdrachtgever in een aanbesteding) hebben vaak al doelstellingen of beleid voor bijvoorbeeld de mate van circulariteit, CO2-reductie of het gebruik van hernieuwbare energie. Of doelen nu concreet en gekwantificeerd zijn, abstact of eenzijdig, een organisatie moet er ook naar (gaan) handelen, bijvoorbeeld in het inkoopbeleid.

Aratis heeft duurzaamheid en circulariteit al in verschillende aanbestedingen succesvol toegepast, als gunningscriterium en/of in de vorm van contracteisen. Je kunt denken aan de Maatschappelijke Kosten Indicator (MKI) als gunningscriterium, aan het vastleggen van duurzaamheids-KPI’s als minimum contracteis, maar ook aan rapportage-eisen op dit gebied. De MKI-berekening is de meest ingrijpende maatregel, de inschrijver maakt tijdens de aanbesteding een berekening van de totale milieu-impact van zijn scope. Door aanpassingen in zijn ontwerp en uitvoeringsmethode heeft hij invloed op de uitkomst van dit MKI-getal. Het getal – de gemonetariseerde milieu-impact – bepaalt mede de fictieve inschrijfprijs waarmee een duurzamere inschrijving meer kans heeft om te winnen. Vervolgens moeten de verificatie en validatie van deze beloofde milieu-impact stevig verankerd worden in het contract met eisen aan rapportage en een boete bij het niet behalen van het beloofde MKI-getal.

Aratis heeft positieve ervaringen met de toepassing van deze methode in infrastructurele projecten (GWW) en in de (offshore) wind. Waar we zien dat partijen in de GWW over het algemeen bekend zijn met de materie, is er in andere branches vaak nog wat onzekerheid of onwennigheid. Daarom moet hier in een aanbesteding (maar ook in de uitvoering) extra aandacht aan besteed worden om partijen mee te nemen in de doelen en methodes.

Heeft u vragen over circulariteit in uw aanbesteding? Neem dan contact op met Floris Heijckmann via floris.heijckmann@aratis.nl.

De Week van de Circulaire Economie is een jaarlijkse, landelijke campagneweek. De week wordt georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland circulair!, een programma dat ondernemers helpt bij het succesvol ontwikkelen, lanceren en opschalen van producten en diensten in de circulaire economie.

Bron tekst: Aratis B.V.
Bron video: www.deweekvandecirculaireeconomie.nl