In ons vorige artikel hebben we uitgelegd waarom FIDIC in projecten zo belangrijk is, wanneer opdrachtgevers hiervoor kiezen en zijn de verschillende contractvormen aan bod gekomen.
In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen de General Conditions en de Particular Conditions.

Bij het opstellen van FIDIC-contracten gaat het er dus om dat je kennis hebt van de FIDIC General Conditions. Dat zijn de algemene voorwaarden die gelden voor een bepaalde contractvorm (gekoppeld aan het soort werkzaamheden zoals uitgelegd in ons vorige artikel) en zien toe op de rechten en plichten van de contractspartijen (Employer en Contractor) en die van de Engineer (in Yellow, Red en Gold Book). Naast de General Conditions spelen ook de bijbehorende ‘Particular Conditions’ een belangrijke rol. De Particular Conditions definiëren namelijk de specificaties die specifiek gelden voor een project en voor het land waar het project tot stand komt.

Daarnaast zal, indien de tenderprocedure dit toelaat, het resultaat van onderhandelingen met de geoogd Contractor worden verwerkt in de Particular Conditions van het contract.

FIDIC heeft in 2019 een set Golden Principles (GP) uitgebracht voor het opstellen van de Particular Conditions, te weten:

  • GP1: De plichten, rechten, rollen en verantwoordelijkheden van alle contractdeelnemers moeten in het algemeen zijn zoals geïmpliceerd in de General Conditions en moeten geschikt zijn voor de vereisten van het project

  • GP2: De Particular Conditions moeten duidelijk en ondubbelzinnig worden opgesteld

  • GP3: De Particular Conditions mogen de in de General Conditions voorziene balans van risico / opbrengstverdeling niet wijzigen

  • GP4: Alle in het contract genoemde termijnen voor contractdeelnemers om hun verplichtingen na te komen, moeten van een redelijke duur zijn

  • GP5: Tenzij er een conflict is met de geldende wetgeving moeten alle formele geschillen worden voorgelegd aan een geschillenbeslechtingscommissie of Raad van Deskundigen als een opschortende voorwaarde voor arbitrage

Heeft u vragen over FIDIC of wat wij voor u kunnen betekenen binnen deze contractvorm? Neem dan contact met ons op via info@aratis.nl, wij helpen u graag.

Bron tekst: Aratis B.V.
Bron afbeelding: Aratis B.V.