Of het nu een windpark, zonnepark, een electrolyser of energieopslag betreft, initiatieven in de energietransitie zijn in veel gevallen afhankelijk van een aansluiting op het net. Zeker als er haast is geboden, kan de realisatie van een elektriciteitsaansluiting en de benodigde verbinding een bottle neck worden in het project.

Soms is het delen van een netaansluiting een uitkomst. Indien deze netaansluiting wordt gerealiseerd met voldoende transportcapaciteit voor twee of meer initiatieven, kan dit tijd en kosten besparen.

In Windplanblauw, waar Aratis onder andere een rol en verantwoordelijkheid heeft voor de netaansluiting en verbinding, is sprake van een dergelijke situatie. In plaats van het zelfstandig aanvragen van een netaansluiting voor de afzonderlijke parken wordt hier een particulier net gecreëerd, een zogenaamd Gesloten Distributie Systeem (GDS). Voor het beheer van een GDS is toestemming nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Aratis heeft in samenwerking met partners binnen het windplan een strategie ontwikkeld en uitgewerkt ten behoeve van de netaansluiting. Na het afwegen van de alternatieven zijn de kansen en risico’s van het GDS in kaart gebracht. Vragen die aan de orde kwamen, waren:

  • Wie is de logische eigenaar van het net?
  • Welke onderlinge afspraken maak je?
  • Wordt voldaan aan de voorwaarden van de ACM?
  • Hoe en wat koop je in?
  • Wie verzorgt de ontheffingsaanvraag, het ontwerp, de bouw en de exploitatie?

Met de inrichting van het noodzakelijk samenwerkingsverband of het inkopen van de dienst is minimaal enkele weken tot maanden gemoeid, een besluit van de ACM vraagt vervolgens al snel een jaar. Voor Windplanblauw wordt de ontheffing van de ACM medio 2020 verwacht.

Er is een vereenvoudiging van de regelgeving in de maak, waarbij in een aantal gemeenten de mogelijkheid ontstaat om zon en wind van verschillende nabijgelegen projecten aan te sluiten op het net via één gedeelde aansluiting zonder GDS (cable pooling). Ook in deze situatie loont het om vroegtijdig aan tafel te gaan over de onderling te maken afspraken, waarmee risico’s op tijd worden onderkend en beheerst tijdens de ontwikkeling, bouw en exploitatie.

Een gezamenlijke aansluiting biedt kansen, begin op tijd!

Voor meer informatie over een GDS en de rol van Aratis kunt u contact opnemen met Jeroen van der Sloot via jeroen.vandersloot@aratis.nl.