Momenteel wordt de Container Exchange Route (CER) aangelegd op de Tweede Maasvlakte. ”Dit unieke project verhoogt het serviceniveau van de Rotterdamse haven”, aldus Michiel Goosens, contractmanager bij Havenbedrijf Rotterdam. Speciaal binnen dit project is de unieke samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. Om deze samenwerking optimaal te benutten, zijn boerenverstand, vooruitdenken, kennis van zaken en sociale vaardigheden zeer belangrijk. Uiteraard tellen de organisatie- en overlegstructuren ook mee, zodat zaken tijdig met elkaar besproken en opgelost worden en het project van de aanleg van de CER geen onnodige vertraging oploopt.

Bron tekst: GWW-bouw nr. 4, 2019 augustus-september

Bron internet: https://www.gww-bouw.nl/magazine/