In de gemeente Amsterdam wordt gewerkt aan een parkeergarage onder de Singelgracht. In totaal is in deze garage straks ruimte voor 800 parkeerplaatsen. Huidige bovengrondse parkeerplaatsen worden verplaatst naar ondergronds, waardoor meer ruimte op straat ontstaat. Ruimte die ten goede komt aan groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers.

Medio 2019 heeft de gemeente Amsterdam TBI-onderneming Mobilis B.V. geselecteerd voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de Singelgrachtgarage Marnix. Het project bevindt zich nu nog in de voorbereidingsfase en als alles volgens planning verloopt, zal tegen het einde van 2020 begonnen worden met de realisatiefase.

Menno Wouda, werkzaam bij Aratis, werkt als contractmanager voor de gemeente Amsterdam aan dit project. Vanuit zijn rol is hij het aanspreekpunt voor de aannemer. Een interessante plek, zoals hij zelf zegt, waarbij het belangrijk is om niet alleen naar de inhoud van het contract te kijken, maar ook naar de interactie en samenwerking met de aannemer.
Ondanks de verantwoordelijkheden van de gemeente Amsterdam en de aannemer zoals vastgelegd in het contract, wordt gewerkt vanuit de verstandhouding samenwerking, respect en vertrouwen. Hierbij is het belangrijk om samen te werken op een menselijke manier waar het kan en op een zakelijke manier waar het moet. Een dergelijke aanpak is volgens Menno cruciaal om tot een gewenst projectresultaat te komen.

Impressie

Ondanks dat de definitieve oplevering nog even op zich laat wachten, zijn er al wel impressiefoto’s beschikbaar van de Singelgracht in 2024.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van dit project? Neem dan contact op met Menno Wouda via menno.wouda@aratis.nl.

Bronvermelding tekst: https://www.amsterdam.nl/projecten/singelgrachtgarage/ en https://www.mobilis.nl/nl/actueel/mobilis-geselecteerd-voor-bouw-singelgrachtgarage
Bronvermelding impressiefoto’s: https://www.amsterdam.nl/projecten/singelgrachtgarage/