Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
Rotterdam – The Hague Airport (RTHA)
Lelystad Airport (LLA)

Project uitgevoerd door Jan Roelof Kooreman

De brandweerkorpsen van Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Rotterdam – The Hague Airport (RTHA) en Lelystad Airport (LLA) verzorgen de hulp- en brandbestrijding op en rondom de luchthaventerreinen. Buiten reguliere brandweertaken in de gebouwen en het verkeer op de luchthavens is er ook vliegtuig incidentenbestrijding. Hiervoor is een specifiek voertuig ontwikkeld, namelijk de ‘Crashtender’. Voor de vernieuwing en uitbreiding van de bestaande vloot zijn 18 van deze crashtenders internationaal aanbesteed.

Het is aan de brandweer om met deze crashtenders binnen vijf minuten een vliegtuigbrand geblust te hebben. Dit betekent dat de manschappen 45 seconden de tijd hebben om uit te rukken, 135 seconden om ter plaatse te komen en 120 seconden om de brand te blussen.

Onderstaand de specificaties van de AAS crashtender:

 • twee 700 Hp Volvo Penta motoren
 • ruim 13.000 liter water
 • 1.600 liter schuim
 • 250 kg poeder
 • Gewicht: ruim 48.000 kg
 • Acceleratie van 0 naar 80 km/uur in 22.3 seconden
 • Acceleratie van 0 naar 120 km/uur in 38.6 seconden
 • Maximum snelheid van 155 km/uur

De crashtenders die op RTHA en LLA ingezet worden, zijn qua capaciteit kleiner dan de hierboven beschreven specificaties.

Om bij slecht zicht of mist te kunnen rijden, zit er op iedere crashtender een rijondersteuning (scherm – visueel) en is er via een tablet zicht op alle voertuigen (onder andere auto’s, vrachtwagens en pushback-voertuigen) die op het start- en landingsterrein aanwezig zijn. Dit gebeurt door middel van transponders. Deze transponders geven alle benodigde gegevens door van de aanwezige voertuigen en vliegtuigen en met behulp van deze gegevens kan er gericht aangevallen worden om het incident te bestrijden. Bij een incident wordt er vanuit de verkeerstoren of de meldkamer van de brandweer via een computer op de tablet aangegeven waar het incident op de luchthaven plaatsvindt. Als de manschappen uitrukken geeft het systeem bij vertrek gelijk de kortste route aan en worden de manschappen in het voertuig al ingelicht over het incident.

Bij een incident wordt er altijd met drie crashtenders tegelijkertijd uitgerukt en in totaal kan er wel 42.500 liter blusvloeistof binnen 80 seconden opgebracht worden. Met een warmtebeeldcamera kan de brandhaard van een binnenbrand exact opgespoord worden en door de romp van het vliegtuig te doorboren met een bluslans, kan een binnenbrand bestreden worden.

De crashtender is voorzien van twee blusmonitoren die een capaciteit hebben van 4.000 en 6.000 liter per minuut en via een hydraulische arm kan er vanaf 15.5 meter hoogte blusvloeistof gespoten worden om te koelen.

Aratis bijdragen voor Schiphol Group:

 • Opstellen programma van eisen (Systems Engineering)
 • Voorbereiden tenderproces (selectiecriteria)
 • Realiseren tenderproces (verificatieproces)
 • Begeleiden aflevering (validatieproces)
 • Begeleiden implementatie bij de brandweer (acceptatieproces)