Mariya heeft een civieltechnische achtergrond en heeft voor verschillende complexe projecten de rol vervult van procescoördinator op het gebied van Systems Engineering. Haar ervaring heeft ze vooral opgedaan bij diverse opdrachtgevers, waar ze de verbindende schakel is geweest tussen omgeving, techniek en ontwerp. 

Projecten naar hoger niveau
Mariya streeft naar het op een hoger niveau brengen van projecten door de belangen van de stakeholders mee te nemen en op zoek te gaan naar haalbare en uitvoerbare oplossingen waar zij zich in kunnen vinden, geen ‘grijze compromissen’. De Systems Engineering methodiek spreekt haar aan, juist omdat deze de klant helpt met het maken van de juiste keuzes. Zij is ondernemend; zo heeft ze voor haar master aan de TU Delft in Construction Management & Engineering in Zuid-Afrika groepsgewijs oplossingen bedacht voor kusterosie. Bij Aratis is Mariya als consultant Systems Engineering een echte zorgdrager die kwaliteitsbewustzijn bij teams nastreeft. Zij organiseert processen dusdanig dat helderheid en logica voorop staan en ze zorgt voor een gedegen en effectieve communicatie.

Bekijk hier haar collega’s.

Bekijk hier de projecten van Mariya:

Container Exchange Route (CER)

Aratis verzorgt voor het Havenbedrijf Rotterdam het contractmanagement van de CER-baan. Daarnaast wordt de efficiëntie van processen en de traceerbaarheid en betrouwbaarheid van projectinformatie geborgd binnen PIMS...