‘To work successfully with FIDIC, everyone involved in projects should start learning the FIDIC basic principles until a certain common level of knowledge is achieved.’

Dit is de basisregel die geldt voor iedereen die in projecten met FIDIC-contracten werkt. Of het nu om de bouw van een windpark gaat of om het contracteren van een constructiebedrijf, met de basisprincipes van FIDIC is contracteren een stuk eenvoudiger.

Wanneer kiezen opdrachtgevers voor FIDIC-contracten?
Contracteren met FIDIC is ontwikkeld voor constructieprojecten wereldwijd. Groot of klein maakt niet uit, zolang er een plan, geld, ontwerp en mogelijk zelfs al toestemming is, kan FIDIC toegepast worden in het contract. Daarnaast is het belangrijk dat vooraf helder is wat de rol van de opdrachtgever zal zijn in het ontwerptraject en tijdens de uitvoering van het project, de acceptatiegraad van risico’s en de aanwezige deskundigheid voor het toetsen van de opdrachtnemer. De antwoorden op deze vragen zijn medebepalend voor de keuze van de contractvorm.

Vormen van contracteren met FIDIC
De ‘General Conditions’ van FIDIC zijn op zo’n manier geschreven dat ze wereldwijd gebruikt kunnen worden bij verschillende soorten projecten. De contracteringsstrategie binnen een project bepaalt welke vorm van FIDIC toegepast moet worden. Er bestaan verschillende vormen van FIDIC, iedere vorm heeft een kleur:

  • White     –     Client / Consultant model agreement

  • Green     –     Short form of contract

  • Red         –     Construction

  • Yellow    –     Plant, design and build

  • Gold       –     Design, build and operate projects

  • Silver     –     EPC / Turnkey projects

  • Pink       –     Multilateral development bank (MDB) harmonised conditions of contract

Aratis werkt regelmatig met FIDIC Yellow Book 1999 (Plant, design and build), dat gelijkenis vertoont met de contractvorm UAV-gc 2005 design & construct. Dit contract bevat de meest geaccepteerde risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor veel projecten in de civiele en industriële bouw.
Daarnaast werkt Aratis uiteraard ook met de andere boeken, al naar gelang een opdrachtgever dit vereist.

Heeft u vragen over FIDIC of wat wij voor u kunnen betekenen binnen deze contractvorm? Neem dan contact met ons op via info@aratis.nl, wij helpen u graag.

Bron tekst: Aratis B.V.
Bron afbeelding: Materiaal FIDIC Introduction