Het eerste transformatorstation van TenneT voor het Offshore programma Wind Op Zee is in de zomer van 2019, begeleid door sleepboten, naar het offshore windpark gevaren. Daar is het geïnstalleerd op de al eerder geplaatste jacket (onderstel) door een kraanschip.

De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang, 32 meter breed en heeft een gewicht van 3650 ton. In de komende tijd wordt het transformatorstation op zee afgemaakt, getest en aangesloten op het nieuwe transformatorstation op land in Borssele. Medio 2020 leveren de windmolens in het windenergiegebied Borssele energie ter grootte van 700MW.  (Bron: TenneT 23 mei 2019)

Aratis is verantwoordelijk voor o.a. de inkoop, contractmanagement, projectmanagement en site management binnen het team TenneT Offshore.

(Bron: TenneT op www.YouTube.com)