De gemeente Amsterdam heeft voor civieltechnische projecten het IPM-model geïmplementeerd. Eén van de kernrollen hierin is de rol van de contractmanager. De contractmanager is verantwoordelijk voor:

  • Het opzetten van de marktstrategie

  • Het strategisch sturen op inkoop

  • Het uitvoeren van het contractbeheer

  • Het doen realiseren van het projectresultaat

Voordoen, meedoen, zelfdoen

Aratis heeft de gemeente Amsterdam ondersteunt in de professionalisering van de rol van contractmanager. Door het opzetten van standaard formats, werkwijzen en kennisdeling. En misschien nog wel het belangrijkste: het individueel coachen van medewerkers. Kennis blijft namelijk het beste hangen als het toegepast wordt in de praktijk. Aratis hanteert hierbij het principe van ‘voordoen, meedoen, zelfdoen.’

Door dit principe toe te spitsen op de individuele persoon krijgt iedereen zijn eigen leertraject en wordt gewerkt aan de eigen ontwikkel opgaven. Dit alles om er voor te zorgen dat de contractmanagers goed voorbereid zijn op hun veelomvattende takenpakket.

Menno Wouda
Menno Wouda
Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken, en die lost hij met veel plezier op.

Lees hier meer over over Menno

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.

Mail ons op info@aratis.nl
Bel ons op +31 (0)85 8770105
Of vraag onze brochure aan