Het offshore windpark Norther is het dichtstbijzijnde offshore windpark in de Belgische offshore wind zone. Norther heeft een capaciteit van 370MW opgewekt door 44 windturbines.

Evaluatie contracteringsstrategie

In 2011 is Aratis gevraagd om de initiële contracteringsstrategie te evalueren. Hier vloeide de opdracht uit voort om een contractmanager te leveren onder wiens leiding marktconsultaties – voornamelijk voor de turbinemarkt – zijn uitgevoerd. De uitkomsten waren input voor de uiteindelijke contracteringsstrategie, inclusief de onderverdeling van de scope-of-work in percelen. Vervolgens heeft onze contractmanager het opzetten van de ITT’s voor alle percelen begeleid.

Expertise en ervaring

Norther was destijds in handen van twee bedrijven met uiteenlopende belangen en (bedrijfs-)culturen. Onze contractmanager is uitstekend in staat gebleken om in deze complexe situatie vanuit expertise, ervaring en professionaliteit het projectbelang te definiëren en voorop te stellen. Onze collega kon daarbij altijd terugvallen op de kennis en ervaring binnen Aratis.

Aratis is tot 2013 betrokken gebleven, totdat werd besloten om de ontwikkeling van het project tijdelijk te staken in verband met te weinig aansluitcapaciteit in het Belgische elektriciteitsnet.

De betrokken experts bij dit project:

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten...

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.