In de gemeente Amsterdam wordt gewerkt aan een parkeergarage onder de Singelgracht. In totaal is in deze garageruimte voor 800 parkeerplaatsen. Bij opening zal in ieder geval 10% van de garage geschikt zijn voor elektrisch laden met de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar 100%. Als gevolg van de parkeergarage zullen huidige bovengrondse parkeerplaatsen worden verplaatst naar ondergronds, waardoor meer ruimte op straat ontstaat. Ruimte die ten goede komt aan groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers.

Inkoop en Contractmanagement

Aratis heeft het inkoopproces begeleid en verzorgt het contractmanagement namens de gemeente Amsterdam.

Aratis aanpak:

  • Een functionele uitvraag om de aannemer zo veel mogelijk ontwerpvrijheid te geven

  • Efficiënte en effectieve contract beheers strategie

  • Toepassing van het Systeemgerichte Contract Beheersing kader

  • Toepassing van het Interactiemodel waardoor vanuit procesgesprekken veel meer de samenwerking wordt opgezocht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  • Prettige, constructieve en zakelijke samenwerking met de aannemer en binnen het eigen team

Menno Wouda
Menno Wouda
Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken, en die lost hij met veel plezier op.

Lees hier meer over over Menno