Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollandsch Diep en Haringvliet tot een gevaarlijk niveau stijgen, omdat het rivierwater niet meer kan wegstromen. Door het rivierwater tijdelijk te bergen in het Volkerak-Zoommeer wordt de waterstand met ca 0,1 meter verlaagd. Als deze keringen open gaan, stroomt het rivierwater via het Haringvliet weer naar zee.

Contracteringsstrategie en UAV-gc contract

Aratis heeft voor het Waterschap Brabantse Delta een belangrijke rol vervuld bij het bepalen van de contracteringsstrategie en het opstellen van het UAV-gc contract. Daarnaast heeft Aratis de contractbeheersstrategie bepaald en het contractmanagement tijdens de realisatie verzorgd.

Aratis aanpak:

  • Toepassing van het SCB-kader buiten de gebaande paden

  • Efficiënte en effectieve controlestrategie

  • Prettige, constructieve en zakelijke samenwerking met de aannemer en eigen team

Michiel Goosens
Michiel Goosens
Michiel is senior contractmanager en projectmanager in de GWW-sector met een open mind voor het vernieuwend contracteren.

Lees hier meer over over Michiel

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.