Trainingen Contractenkennis

Om jouw eigen FIDIC kennisniveau of dat van jouw team te verdiepen, bieden wij diverse FIDIC trainingen aan op verschillende niveaus. De training kan zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal worden gegeven en kan afhankelijk van jouw behoefte op basis van open inschrijving, of bij jouw organisatie in house worden gevolgd.

De trainingen zijn interactief waarbij voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen, casussen, probleemstellingen, praktijkvoorbeelden en diepgaandere vragen over de theorie en vooral de toepassing in de praktijk. Onze trainers zijn werkzaam in de projectpraktijk en beschikken over ruime praktijkervaring.

Door de toename in Nederland van internationale projecten, wordt de contractvorm FIDIC steeds meer toegepast. FIDIC staat voor: “Federation International de Ingénieurs Conseils”. Tijdens deze verschillende modules wordt ingegaan op de systematiek en de hoofdlijnen van FIDIC en over het gebruik van FIDIC in de praktijk. Deze voorbeeld modules zijn ontwikkeld voor de trainingen op basis van open inschrijving. Voor de in house trainingen kan in overleg een speciaal voor jouw organisatie samengesteld programma worden gemaakt.

Module FIDIC 1:

Het gebruik van FIDIC in de praktijk (4 uur)

Tijdens deze inleidende module wordt ingegaan op de hoofdlijnen van FIDIC en waar je in de praktijk op moet letten als je werkt met FIDIC.

Programma:

Gedurende een dagdeel worden onder meer de volgende inleidende onderwerpen behandeld:

 • de verschillende boeken van FIDIC;

 • de systematiek van FIDIC;

 • waar gaat het op projecten vaak mis?;

 • welke ruimte biedt FIDIC?;

 • geschilbeslechting.

Module FIDIC 2:

FIDIC Yellow Book en Claims Management (4 uur)

Tijdens deze vervolgmodule wordt na een korte herhaling over FIDIC in het algemeen, ingegaan op FIDIC Yellow Book in het bijzonder en de conflicten die zich in het project voor kunnen doen. Je wordt jezelf bewust van de (on)mogelijkheden die FIDIC Yellow Book je biedt in geval van een conflict.

Programma:

Gedurende een dagdeel worden ondermeer de volgende onderwerpen met betrekking tot FIDIC Yellow Book en Claims Management behandeld:

 • De belangrijkste artikelen;
 • de hoofdkenmerken van FIDIC Yellow Book;
 • de verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen de “Contractor”, “Engineer” en “Employer’;
 • het optimaliseren van de risicoverdeling; en geschilbeslechting.

A. Notices and Claims Procedure

 • Employers Claims (2.5)
 • Contractors Claims (20.1)
 • Failure to Notify

B. Claims for Delay

 • Extension of Time (8.4, 8.5)
 • Force majeure delays (19)
 • Delay damages

C. Delay problem areas

 • Concurrency
 • Acceleration
 • Time at large

D. Critical Path Analysis

 • Alternative means of demonstrating or disproving entitlement
 • Forensic delay analysis

E. Use of templates

 • Templates for claims / variation orders

Module FIDIC 3:

Vergelijking FIDIC Yellow Book en UAV-GC 2005 (4 uur)

In veel wegenbouw projecten wordt de UAV-GC 2005 toegepast. FIDIC Yellow Book kent een andere systematiek. Na het volgen van deze training kun je de (commerciële) gevolgen van deze verschillende contractvormen beter doorzien.

Programma:

Gedurende een dagdeel worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • introductie FIDIC;

 • hoofdlijnen FIDIC Yellow Book en UAV-GC 2005;

 • contractstructuur UAV-GC 2005 en FIDIC Yellow Book;

 • verantwoordelijkheden en rolverdeling bij sleutelfiguren UAV-GC 2005 en FIDIC Yellow Book;

 • keuze voor UAV-GC 2005 / D&C/ FIDIC Yellow Book versus UAV / RAW/ FIDIC Red Book;

 • bijzondere (aandachts)punten/ valkuilen in UAV GC 2005 en FIDIC Yellow Book.

Module FIDIC 4:

FIDIC Masterclass voor ervaren contractspecialisten

Deze laatste module is bedoeld voor de behandeling van complexe FIDIC project gerelateerde onderwerpen. Tijdens deze interactieve workshop worden naar aanleiding van jouw eigen input groepsgewijs casussen, knelpunten en of vraagstukken besproken. Kunnen we oorzaken van geschillen identificeren en erop sturen dat die geschillen worden vermeden? Het resultaat van de workshop is dat jij nieuwe inzichten krijgt en daardoor jouw kennisniveau stijgt. Er wordt een actieve participatie van de deelnemers verwacht.

Bij deze workshop levert iedere deelnemer voorafgaand aan de workshop een casus/ probleem aan waarover in een open setting met andere ervaren contractspecialisten zal worden gebrainstormd onder begeleiding van een ervaren specialist op het gebied van FIDIC.

Programma:

Afhankelijk van de aangeleverde casussen, kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • verantwoordelijkheid voor verschafte informatie;

 • wijzigingen van de opdracht (variations);

 • samenloop van vertragingen;

 • van buiten komende risico’s  (Force Majeure en Onvoorzienbare fysieke omstandigheden);

 • geschillenoplossing.

Interactief:

FIDIC Risk Game

Maak op een speelse, interactieve wijze nader kennis met FIDIC. Na een korte inleiding in de FIDIC-aanbestedingsstructuur beginnen teams in verschillende contracterende situaties en in verschillende rollen (d.w.z. ‘contractor’ of ‘klant’). Tijdens het spel wordt uitleg gegeven over de standaard FIDIC-contracten en de teams worden begeleid door spelmasters. Alle spelmasters hebben ervaring als advocaat, contractmanager of contractant consultant in FIDIC projecten.

Met het FIDIC Risk Game wordt aan de hand van een te behandelen praktijkcasus inzichtelijk gemaakt welke mogelijke risico’s zich met betrekking tot FIDIC kunnen voordoen. Welke mogelijkheden en/of oplossingen biedt FIDIC zelf en als FIDIC hier geen oplossing voor biedt, hoe kunt u de risico’s dan beheersen?

Je gaat groepsgewijs met elkaar in discussie tijdens het risicospel met FIDIC contractsituaties. Steeds weer leren we van elkaar en krijgen we waardevolle inzichten. Kennis, ervaring en ambitie krijgen in dit spel volop de ruimte. Het spel maakt jou als speler bewust van de inhoud en mogelijkheden die FIDIC biedt en de wijze waarop jij risico’s kunt beperken en deze bij de juiste partij beleggen voor optimale beheersing van de risico’s.

Interesse?
Klik hier voor mee informatie.

Ben je geïnteresseerd in een van onze FIDIC trainingmodules?

  Ik ben geïnteresseerd in:
  Module FIDIC 1Module FIDIC 2Module FIDIC 3Module FIDIC 4

  Ik ga akkoord met de opslag van de ingevulde gegevens