Harmen heeft zowel de bachelor fase van Civiele Techniek als van Technische Bestuurskunde gestudeerd voordat hij zich richtte op zijn masteropleiding Construction Management en Engineering aan de TU Delft. 

Met als doel het projectmanagement van civiele infrastructuurprojecten te verbeteren door slimme projectbeheersing tools in te zetten, zet Harmen zich enthousiast en met veel plezier in binnen Aratis System Experts. 

Eerst situaties analyseren, dan oplossingen bedenken en uitwerken alvorens het beste besluit te nemen. Dat is het systeem dat Harmen zichzelf reeds tijdens zijn studie heeft aangeleerd om zijn besluitvaardigheid te ontwikkelen en voor zijn persoonlijke groei als professional. Harmen is gebrand op multidisciplinaire samenwerkingen en hij ziet projectbeheersing, inkoop, contractmanagement en risicomanagement als integrale benadering van projecten.

Harmen van Triest
Harmen van Triest

Bekijk hier de projecten van Harmen:

Container Exchange Route (CER)

Aratis verzorgt voor het Havenbedrijf Rotterdam het contractmanagement van de CER-baan. Daarnaast wordt de efficiëntie van processen en de traceerbaarheid en betrouwbaarheid van projectinformatie geborgd binnen PIMS...