Nuon Wind en Eneco Wind

Windpark Slufterdam – Maasvlakte 1

Het project windpark Slufterdam bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van 18 bestaande windparkstructuren, inclusief de windturbinefundaties. Daarna kan de aanleg beginnen van alle parkwegen, kraanopstelplaatsen, SCADA infra, park bekabeling en customer substations, gezamenlijk de Balance of Plant genoemd. Dit alles om windturbines te kunnen plaatsen met een vermogen van ieder 4 MW.

  • Nieuwe toegangswegen

  • Kraan opstelplaatsen

  • Windturbinefunderingen

  • Elektrotechnische voorzieningen, inclusief onderstations voor 14 windturbines

Contractmanagement tijdens uitvoering UAV-gc contract

Aratis heeft in samenwerking met Nuon en Eneco de voorbereiding en aanbesteding van de engineering, bouw en installatie van het windpark begeleid en zal verantwoordelijk zijn voor het contractmanagement tijdens de uitvoering van het UAV-gc contract voor de civieltechnische en elektrische werken (ook wel Balance of Plant genoemd).

Medio 2017 start de uitvoeringsfase. De oplevering van de Balance of Plant is voorzien medio 2018, waarna de turbines geïnstalleerd kunnen worden om ze voor eind 2018 in gebruik te nemen.

De betrokken experts bij dit project:

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten...

Erwin Put

Erwin is een civieltechnisch toetscoördinator en projectprofessional. Hij heeft ruime ervaring bij Rijkswaterstaat waar hij...

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.