Erwin is een civieltechnisch toetscoördinator en projectprofessional. Hij heeft ruime ervaring bij Rijkswaterstaat waar hij de traditionele manier van kwaliteitsbeheersing heeft meegemaakt en de ontwikkeling naar externe kwaliteitstoetsing.

Hij heeft ervaring met asfalt, beton, boven- en ondergrondse infrastructuur en natte infrastructuur. Binnen Aratis ontwikkelt Erwin zich in het contractmanagement van de windenergieprojecten.

Toetscoördinator en contractadviseur
Erwin kan het systeem en de processen van de aannemer goed doorgronden. Hij ziet de risico’s en kwantificeert deze. Samen met het IPM-team maakt hij een toetsplanning en deze coördineert hij tijdens het hele proces. Hij communiceert volledig in het belang van het integraal project van start tot eind. Hij zoekt verbinding met partners voor het beste eindresultaat. Erwin neemt initiatief, is realist en optimist, energiek en een verbinder.

Bekijk hier zijn andere collega’s.

Bekijk hier de projecten van Erwin: