Michiel is een ervaren project- en contract manager met een aantoonbare ervaring in de infra- en maritieme sector. Hij is bedreven in projectmanagement, contractmanagement, operationeel management, contractonderhandeling, conflictoplossing en inkoopprocessen.

Zijn drive is om partijen met ogenschijnlijke verschillen naar buiten toe, te verenigen door de kracht van samenwerking en menselijke verbinding, versterkt door sterke communicatieve vaardigheden. Verder gelooft hij dat vooruitzien, gezond verstand, inhoudelijke kennis en het op een gepaste manier behandelen van de medemens cruciaal zijn voor het slagen van projecten en organisaties. Door dit te geloven, worden beperkingen opgeheven.

Hij omarmt het continue streven naar verbetering in het project alsook de groei van zijn teamleden, de organisatie en zichzelf. Hij is succesvol in het delegeren en gunt de teamleden hun succes. Hij houdt het graag simpel en pragmatisch maar gaat wel altijd voor die ene stap extra.

Bekijk hier zijn collega’s.

Bekijk hier de projecten van Michiel:

Container Exchange Route (CER)

Aratis verzorgt voor het Havenbedrijf Rotterdam het contractmanagement van de CER-baan. Daarnaast wordt de efficiëntie van processen en de traceerbaarheid en betrouwbaarheid van projectinformatie geborgd binnen PIMS...

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van dit Project Vondelingenwarmte...

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen (Waterschap Brabantse Delta)

Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollandsch Diep en Haringvliet...