Contracteringsstrategie

De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak zo in te richten dat de inkoopbehoeften op de beste manier gerealiseerd worden.

Wij hebben ondervonden dat het loont om serieus aandacht te besteden aan deze strategie. Niet direct terug te grijpen naar standaard methoden onder het bekende motto “zo doen we dat nu eenmaal altijd”.

Optimaal resultaat

De Aratis aanpak is beperkt qua omvang en doorlooptijd, maar levert optimaal resultaat. Wij hebben ruime ervaring in verschillende sectoren, bij verschillende opdrachtgevers en typen projecten. Onze aanpak begint altijd met een analyse van de context, de organisatie en de kaders van een project. Deze projectanalyse biedt waardevolle input voor de contracteringsstrategie, die in samenspraak met collega’s uit verschillende werkvelden tot stand komt.

De professionals van Aratis zijn ervaren in alle fases van het project. Dit zorgt ervoor dat de contracteringsstrategie niet alleen maar een abstract verhaal blijft, maar juist een praktische en toepasbare aanpak is, gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk.

De Aratis aanpak zorgt ervoor dat er een strategie tot stand komt die niet alleen goed doordacht is, maar ook elementen bevat die wellicht minder voor de hand liggen. Maar die wel degelijk efficiënt zijn en het verschil maken. Dit alles om de beste strategie voor het project te realiseren.

Enkele voorbeelden:

Gerelateerde projecten en experts bij deze service

Experts procesmanagement

Wilt u ook grip op uw project? Wilt u procesmanagement op de juiste manier toepassen binnen uw project of organisatie? Neemt u dan contact met ons op. [...]

Procesmanagement Systems Engineering

Betrokken experts Wij zijn professionele procesmanagers met een technische achtergrond die vanuit de inhoud projecten doorgronden. Wij hebben brede ervaring aan de zijde van de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever in verschillende sectoren [...]

Systems Engineering

Waarom Systems Engineering? Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de problemen met betrekking tot informatieoverdracht binnen de levenscyclus van een project. De kernboodschap is de mismatch tussen de klantvraag en het uiteindelijke resultaat. [...]

Cursus Systems Engineering

Cursus Systems Engineering Eisenbeheer Complexe projecten hebben veel stakeholders van wie de behoeftes en klanteisen geïnventariseerd worden gedurende het project. Deze wensen vanuit de omgeving worden geanalyseerd op hun haalbaarheid en impact op tijd, [...]

PIMS

Project Informatie Management Systeem (PIMS) Kenmerken van PIMS Transparant en traceerbaar Projectinformatie is niet geïsoleerd, maar in samenhang met de totale context. Gestructureerd Op basis van de principes van Systems Engineering wordt [...]

Consultancy procesmanagement

Procesmanagement vormt de ruggengraat van projecten Onze procesmanagement aanpak is gebaseerd op de principes van Systems Engineering (SE): Focus op de klantvraag Denken in systemen en onderlinge samenhang Onderbouwde en transparante [...]

Procesmanagement

Procesmanagement Bij procesmanagement is van het grootste belang dat heel vroeg in projecten de contractgerelateerde risico's worden beheerst. Alles wat daarna komt, wordt makkelijker! [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

FIDIC kennismanagement

FIDIC contractmanagement begint met kennismanagement Aratis heeft veel kennis van FIDIC contracten. Naast de theoretische basis van de verschillende FIDIC boeken gaat het vooral om de toepasbaarheid van de juiste contractvorm en om de [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking en een kop koffie!