Contractmanagement

Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement.

Kennis en ervaring

Het gaat om de allocatie van risico’s en om het kiezen voor de juiste aanbestedingsprocedure, maar ook om de organisatorische gevolgen van een bepaalde contractvorm of bouworganisatiemodel.

Beide contractpartijen dienen oog te hebben voor elkaars belangen. Het doel is immers het bereiken van de eigen en gezamenlijke doelen binnen de gestelde kaders. Hiervoor is kennis van risico’s nodig aan beide kanten. Wij hebben die kennis en ervaring, zowel aan de kant van de opdrachtgever als ook in de realisatie van complexe projecten.

Gecontroleerd projecten realiseren met meer kwaliteit tegen lagere kosten. Dit vraagt om een aanpak waar partijen van de gebaande paden af durven te wijken. Het gevolg is een maatwerkoplossing, die zorgt voor een omgeving waarin zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen excelleren om zo veel mogelijk waarde voor het gestelde budget te realiseren.

Wat levert Aratis:

  • Contractbeheersing (risico’s én kansen)

  • Ruimte voor opdrachtnemers om te excelleren

  • Sturing op houding en gedrag

  • Condities voor verbetering van kwaliteit

Gerelateerde projecten en experts bij deze service

Experts procesmanagement

Wilt u ook grip op uw project? Wilt u procesmanagement op de juiste manier toepassen binnen uw project of organisatie? Neemt u dan contact met ons op. [...]

Procesmanagement Systems Engineering

Betrokken experts Wij zijn professionele procesmanagers met een technische achtergrond die vanuit de inhoud projecten doorgronden. Wij hebben brede ervaring aan de zijde van de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever in verschillende sectoren [...]

Systems Engineering

Waarom Systems Engineering? Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de problemen met betrekking tot informatieoverdracht binnen de levenscyclus van een project. De kernboodschap is de mismatch tussen de klantvraag en het uiteindelijke resultaat. [...]

Cursus Systems Engineering

Cursus Systems Engineering Eisenbeheer Complexe projecten hebben veel stakeholders van wie de behoeftes en klanteisen geïnventariseerd worden gedurende het project. Deze wensen vanuit de omgeving worden geanalyseerd op hun haalbaarheid en impact op tijd, [...]

PIMS

Project Informatie Management Systeem (PIMS) Kenmerken van PIMS Transparant en traceerbaar Projectinformatie is niet geïsoleerd, maar in samenhang met de totale context. Gestructureerd Op basis van de principes van Systems Engineering wordt [...]

Consultancy procesmanagement

Procesmanagement vormt de ruggengraat van projecten Onze procesmanagement aanpak is gebaseerd op de principes van Systems Engineering (SE): Focus op de klantvraag Denken in systemen en onderlinge samenhang Onderbouwde en transparante [...]

Procesmanagement

Procesmanagement Bij procesmanagement is van het grootste belang dat heel vroeg in projecten de contractgerelateerde risico's worden beheerst. Alles wat daarna komt, wordt makkelijker! [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

FIDIC kennismanagement

FIDIC contractmanagement begint met kennismanagement Aratis heeft veel kennis van FIDIC contracten. Naast de theoretische basis van de verschillende FIDIC boeken gaat het vooral om de toepasbaarheid van de juiste contractvorm en om de [...]

The Big Risk Game

The Big Risk Game Gezamenlijk spelen met risico’s Stel je dit eens voor: Je kunt in dit spel vrijblijvend oplossingen bedenken voor risicovolle situaties in projecten. Daarbij kun je sparren met collega’s uit [...]

Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke Ontwikkeling Groei van persoonlijke kracht én kennis Persoonlijke ontwikkeling heeft voor iedereen binnen Aratis een andere inhoud: wat zijn iemands drijfveren? wil iemand leiderschap ontwikkelen? waar [...]

Trainingen Contractenkennis: 15/11 Module 1

Trainingen Contractenkennis Om jouw eigen FIDIC kennisniveau of dat van jouw team te verdiepen, bieden wij diverse FIDIC trainingen aan op verschillende niveaus. De training kan [...]

Projectmanagement

Projectmanagement. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om het beoogde projectresultaat én om de allesbepalende succesfactor hoe je dit dan doet. Projectmanagement is het durven gaan voor [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie!