Early contractor involvement

Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en hierdoor een grotere budgetzekerheid?

Samenwerkingsconcept

Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waar het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en hierdoor een grotere budgetzekerheid? Een samenwerkingsvorm waar de belangrijkste risico’s geïntegreerd worden in het ontwerp en het contract aangepast wordt aan de omstandigheden. Een samenwerking waarin de contractbeheersing efficiënter en effectiever verloopt, zonder intensief wijzigen van het beheer.

Het betrekken van een aannemer in het bouwteamverband is een bestaand model om het design uit te werken en om zijn deskundigheid aan te tonen. In dit model bestaat echter geen zekerheid dat harde overeengekomen contractuele middelen ook echt kunnen worden uitgevoerd. Met andere woorden, bij problemen zijn er onvoldoende handvatten om deze het hoofd te bieden.

Vernieuwd bouwteammodel

Voor u heeft Aratis het bestaande bouwteammodel verbeterd, doorontwikkeld en concrete oplossingen bedacht voor de traditionele bezwaren. Met dit model kunnen partijen een krachtig standpunt innemen om hun project te laten slagen. Het vernieuwde bouwteammodel kan afhankelijk van de omstandigheden leiden tot verschillende bouworganisatiemodellen en contractvormen (UAV-2012, UAV-GC, alliantie) voor de realisatie. Aratis zet met het vernieuwde bouwteam een belangrijke stap in een verbeterde samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat kunt u van ons verwachten:

  • Afwegingskader om rechtvaardiging te bepalen

  • Een inkoopstrategie waarmee de ’beste’ partner wordt verkregen

  • Een contractbeheersstrategie waarmee het samenwerkingsverband wordt doorgezet in de uitvoering

  • Deskundige professionals die het beste uit partijen halen tijdens het hele proces van aanbesteding tot oplevering

Gerelateerde projecten en experts bij deze service

Experts procesmanagement

Wilt u ook grip op uw project? Wilt u procesmanagement op de juiste manier toepassen binnen uw project of organisatie? Neemt u dan contact met ons op. [...]

Procesmanagement Systems Engineering

Betrokken experts Wij zijn professionele procesmanagers met een technische achtergrond die vanuit de inhoud projecten doorgronden. Wij hebben brede ervaring aan de zijde van de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever in verschillende sectoren [...]

Systems Engineering

Waarom Systems Engineering? Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de problemen met betrekking tot informatieoverdracht binnen de levenscyclus van een project. De kernboodschap is de mismatch tussen de klantvraag en het uiteindelijke resultaat. [...]

Cursus Systems Engineering

Cursus Systems Engineering Eisenbeheer Complexe projecten hebben veel stakeholders van wie de behoeftes en klanteisen geïnventariseerd worden gedurende het project. Deze wensen vanuit de omgeving worden geanalyseerd op hun haalbaarheid en impact op tijd, [...]

PIMS

Project Informatie Management Systeem (PIMS) Kenmerken van PIMS Transparant en traceerbaar Projectinformatie is niet geïsoleerd, maar in samenhang met de totale context. Gestructureerd Op basis van de principes van Systems Engineering wordt [...]

Consultancy procesmanagement

Procesmanagement vormt de ruggengraat van projecten Onze procesmanagement aanpak is gebaseerd op de principes van Systems Engineering (SE): Focus op de klantvraag Denken in systemen en onderlinge samenhang Onderbouwde en transparante [...]

Procesmanagement

Procesmanagement Bij procesmanagement is van het grootste belang dat heel vroeg in projecten de contractgerelateerde risico's worden beheerst. Alles wat daarna komt, wordt makkelijker! [...]

Procurement

Procurement Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor [...]

Contractmanagement

Contractmanagement Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement. Kennis en [...]

Contracteringsstrategie

Contracteringsstrategie De juiste strategie voor de contractering van een project is cruciaal voor het slagen van een project. Dit is namelijk de kans om de aanpak [...]

Early contractor involvement

Early contractor involvement Zou het niet mooi zijn als er een samenwerkingsconcept zou bestaan waarbij het beste van partijen wordt ingebracht? Waar meer grip is op de oplossing, meer grip op de prijsvorming en [...]

FIDIC kennismanagement

FIDIC contractmanagement begint met kennismanagement Aratis heeft veel kennis van FIDIC contracten. Naast de theoretische basis van de verschillende FIDIC boeken gaat het vooral om de toepasbaarheid van de juiste contractvorm en om de [...]

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering? Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking en een kop koffie!