Aratis verzorgt naast het Nearshore deel ook het bouwmanagement voor de realisatie van het Onshore deel van Windplanblauw. 

Namens de opdrachtgever Molenrak (bestaande uit Vattenfall en SwifterwinT), voert Aratis het integraal bouwmanagement over de contracten Balance of Plant, Windturbines en Transport & Installatie. Voor dit bouwmanagement van het 24 windturbines tellende windpark wordt Aratis, net als bij het onshore deel van Windplanblauw, gesteund door haar samenwerkingspartners Halsten, Windunie, Arcadis, Windbase, Topwind, IX Wind, WSP en ENSOL. 

Windplanblauw Scope van de assets van het Onshore deel

Windturbines

  • 37 Windturbines Vestas Enventus V 162-5,6 MW met 249 m. tiphoogte voor het onshore deel (gelijk aan stroomverbruik van 270.000 huishoudens)

Meetmasten ??????

Balance of Plant

  • Balance of plant voor de 37 windturbines: 37 funderingen met diameter van 22 m. met 1300 Vibropalen in totaa

GDS Substation

  • 150 KV Substation GDS – Exportkabel 6 km – Aansluiting op het Tennet station

Integraal Bouwmanagement  

Aratis werkt met haar samenwerkingspartners en de uitvoerende marktpartijen volgens het IPM-model met volledig gebruik van het Aratis Project Informatie Management Systeem (PIMS) binnen de projectorganisatie. Door deze integrale aanpak geeft Aratis hierbij invulling aan de wens van de opdrachtgevers om de parkdelen als geheel aan te sturen. Deze integrale aanpak maakt ook dat stakeholder management en communicatie centraal georganiseerd zijn.  

  

Voor actuele informatie over het project, kijk op www.windplanblauw.nl

De betrokken experts bij dit project:

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten...

Shahnam Mochawer

Shahnam heeft in het vakgebied Construction Management & Engineering ruime ervaring opgedaan bij de grote aannemingsmaatschappijen en...

Pauline de Bruijn-Segeren

Binnen Aratis is Pauline het aanspreekpunt voor de Compliance. Daarnaast heeft Pauline een spilfunctie in de kennisdeling...

Erik Rozendal

Enthousiaste en intuïtief werkende partner van Aratis,  projectdirecteur en manager die onder andere vijftien windparken verspreid in Noordwest-Europa heeft...

Belinda Liebrecht

Als ervaren projectleider in de ontwikkeling en coördinatie van bouwprojecten en brandveiligheid heeft Belinda zich breed ontwikkeld op...

Mariya Ivanova

Mariya heeft een civieltechnische achtergrond en heeft voor verschillende complexe projecten de rol vervult van procescoördinator op het gebied van...

Ernst van Hulten

Gebaseerd op zijn uitgebreide ervaring in hands-on inkoop- en contractmanagement in onshore en offshore windprojecten heeft Ernst de kennis en...

Jeroen van der Sloot

Als project- en contractmanager met uitgebreide kennis van de ontwikkelings- en realisatiefase heeft Jeroen aan veel projecten in de hoogspanningssector...

Reinout Pieters

Reinout heeft na zijn afstuderen aan de masteropleiding Construction Management & Engineering in Delft de start bij Aratis gemaakt...

Harmen van Triest

Met als doel het projectmanagement van civiele infrastructuurprojecten te verbeteren door slimme projectbeheersing tools in te zetten...

Jordi Stokkel

Na verschillende werkervaringen waarbij veiligheid de belangrijke factor was, heeft Jordi zijn professionele werk bewogen richting beroepsduiker in de...

Kees Lindhout

Kees Lindhout is een ervaren projecten man met brede ervaring in verschillende IPM rollen diverse projectteams. Hij heeft ervaringen opgedaan als...

Morteza Jabarzare

Als senior software ontwikkelaar is Morteza in het IT development gegroeid gedurende 18 jaar ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van...

Alex Farzamifard

Alex is een ervaren IT-manager met een bewezen geschiedenis van werken in de telecommunicatie-, informatiebeheer- en internetmedia-industrie...

  

De betrokken services bij dit project:

Procesmanagement

Procesmanagement is voor ons de ruggengraat van projecten. Door het bedenken en inrichten van goede procedures, de inzet van procesmanagers en het toepassen van een goede tool biedt Aratis een nog completere dienstverlening voor haar klanten...

Contractmanagement

Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen: Ook risicomanagement en relatiebeheer zijn van belang. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes...

Procurement

Aratis helpt organisaties met het beheersen van risico’s, zodat integrale kwaliteit alle ruimte krijgt. Het begint bij inkoopstrategie en gaat door in alle daarop volgende fases tijdens de gehele levensduur. Dát is voor ons procurement...

Integraal Bouwmanagement voor projecten

De Integrale Aanpak van Aratis is de aanpak waarin onze verschillende services Procurement, Projectmanagement, Procesmanagement, Contractmanagement en Procurement gebundeld worden...

Training in het werken met FIDIC Contracten

Voor de toepassing van FIDIC contracten hebben wij een eigen lesprogramma ontwikkeld wat bestaat uit verschillende modules. Hierbij valt te denken aan....