Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement.

Kennis en ervaring

Het gaat om de allocatie van risico’s en om het kiezen voor de juiste aanbestedingsprocedure, maar ook om de organisatorische gevolgen van een bepaalde contractvorm of bouworganisatiemodel.

Beide contractpartijen dienen oog te hebben voor elkaars belangen. Het doel is immers het bereiken van de eigen en gezamenlijke doelen binnen de gestelde kaders. Hiervoor is kennis van risico’s nodig aan beide kanten. Wij hebben die kennis en ervaring, zowel aan de kant van de opdrachtgever als ook in de realisatie van complexe projecten.

Gecontroleerd projecten realiseren met meer kwaliteit tegen lagere kosten. Dit vraagt om een aanpak waar partijen van de gebaande paden af durven te wijken. Het gevolg is een maatwerkoplossing, die zorgt voor een omgeving waarin zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen excelleren om zo veel mogelijk waarde voor het gestelde budget te realiseren.

Wat levert Aratis:

  • Contractbeheersing (risico’s én kansen)

  • Ruimte voor opdrachtnemers om te excelleren

  • Sturing op houding en gedrag

  • Condities voor verbetering van kwaliteit

Gerelateerde projecten bij deze service

De laatste set bladen voor Windplanblauw op transport...

Op dinsdag 12 maart zijn in de Alaskahaven van Amsterdam de laatste drie bladen voor Windplanblauw geladen op de zogeheten “Feeder barge”. Deze rotorbladen van bijna 80m lang zijn bestemd voor windturbine […]

Bouwmanagement van het onshore deel van het windpark "Windplanblauw"

Opdrachtgevers van Windplanblauw zijn zijn Vattenfall en SwifterwinT Van strategie tot financierbare en tekenklare contracten, op basis van UAV-gc 2005 en FIDIC Yellow Book 1999 Contracten: 2x TSA, 1x MSA, 2x FSAA, 3x BoP en 1x T&I in de periode 2018 – 2024 ....  

Bouwmanagement van het nearshore deel van het windpark "Windplanblauw"

Opdrachtgevers van Windplanblauw zijn zijn Vattenfall en SwifterwinT Van strategie tot financierbare en tekenklare contracten, op basis van UAV-gc 2005 en FIDIC Yellow Book 1999 Contracten: 2x TSA, 1x MSA, 2x FSAA, 3x BoP en 1x T&I in de periode 2018 – 2024 ....  

Oosterweel Verbinding Antwerpen

Met het project Oosterweelverbinding gaat Lantis de ring rond Antwerpen sluiten. De doelen van dit project zijn om het verkeer rond Antwerpen...

Windpark Greenport Venlo

Voor Windpark Greenport Venlo is conform de Systems Engineering principes de projectinformatie op een gestructureerde wijze georganiseerd binnen PIMS. PIMS werd bij Windpark Greenport Venlo al vroeg ingezet met een...

Container Exchange Route (CER)

Aratis verzorgt voor het Havenbedrijf Rotterdam het contractmanagement van de CER-baan. Daarnaast wordt de efficiëntie van processen en de traceerbaarheid en betrouwbaarheid van projectinformatie geborgd binnen PIMS...

Truckparking in Rotterdams Havengebied

De bezettingsgraad van de huidige vrachtwagenparkeerplaats in de Waalhaven is zo hoog dat de overlast van verkeerd geparkeerde vrachtwagens in het gebied toeneemt. Dit was een belangrijke reden om de parkeercapaciteit snel...

Prinses Amalia Viaduct

Ten behoeve van een vaste bereikbaarheid van de containerterminals op de Tweede Maasvlakte vervangt het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising door een ongelijkvloerse kruising: het Prinses Amalia viaduct...

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van dit Project Vondelingenwarmte...

Gemeente Haarlem Dagelijks en Groot onderhoud

Een vernieuwende manier van contracteren, interessant voor veel gemeenten...

Overdiepse Polder

Het project Overdiepse Polder maakt onderdeel uit van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, waarin beschermingsmaatregelen worden getroffen tegen de hoogwaterproblematiek in de Nederlandse rivieren. Zo wordt overlast in dorpen en steden verderop...

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen (Waterschap Brabantse Delta)

Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollandsch Diep en Haringvliet...

Green Trust Consultancy ontwikkeling onshore windpark

Green Trust Consultancy is specialist in windenergie projecten. Voor diverse klanten gedurende alle fasen van een windproject wordt de juiste expertise geleverd, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt...

Vattenfal/Nuon Windpark Wieringermeer

Dit grote ‘repowering’ project bestaat in hoofdzaak uit het deels verwijderen van de bestaande windpark infrastructuur, inclusief de fundaties van de...

Onshore windpark Slufterdam Maasvlakte

Het project windpark Slufterdam bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van 18 bestaande windparkstructuren, inclusief de...

Norther offshore windpark

In 2011 is Aratis gevraagd om de initiële contracteringsstrategie te evalueren. Hier vloeide de opdracht uit voort om een contractmanager te leveren...

Belwind Offshore Windpark

Aratis ondersteunde in 2008 en 2009 Econcern tijdens de projectontwikkelingsfase bij het contracteren van het Balance of Plant-contract en het windturbine leverings- en servicecontract. Aratis leverde voor dit project twee contractmanagers die in de lead...

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT zal vijf offshore high voltage stations en verbindingen bouwen (Borssele Alpha en Bèta, Hollandse Kust Zuid Alpha en Bèta en Hollandse Kust Noord) welke ieder twee 700MW offshore windparken met het vaste land verbindt middels...

Prinses Alexia Windpark

Aratis heeft in opdracht van Nuon de voorbereiding en aanbesteding van de engineering, bouw en installatie van het windpark begeleid en was verantwoordelijk voor...

Gerelateerde experts bij deze service

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten...

Menno Wouda

Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken en die lost hij met veel plezier op. Van concept...

Michiel Goosens

Michiel is een ervaren project- en contract manager met een aantoonbare ervaring in de infra- en maritieme sector. Hij is bedreven in projectmanagement...

Wybran Jansen

Sinds geruime tijd werkt Wybran in de windindustrie, waarbij hij diverse rollen heeft vervuld van projectleider uitvoering bij Vestas en Enercon, tot contract...

Willem Klinker

Willem kijkt als allround contract- en tendermanager zowel met een helikopterview als met oog voor detail naar projecten. Hij heeft een sterke visie op...

Gerard Nakken

Gerard is een veelzijdige gedreven contractmanager die beschikt over een brede technische achtergrond en een hands-on aanpak...

Joop de Jong

Joop is een contractmanager met een liefde voor de maritieme sector en de watersport. Zo studeerde hij onder andere Hogere Scheepswerktuigkunde...

Rogier Fernhout

Rogier is een ervaren project- en contractmanager met een uitgebreide ervaring in de uitvoering van civiele infraprojecten. Tevens heeft hij een...

Joop Kramer

Als senior inkoop- en contractmanager heeft Joop brede ervaring met civieltechnische projecten en offshore (renewable) energieprojecten van...

Ernst van Hulten

Gebaseerd op zijn uitgebreide ervaring in hands-on inkoop- en contractmanagement in onshore en offshore windprojecten heeft Ernst de kennis en...

Steve Ellis

Steve is een resultaatgedreven en besluitvaardige strateeg, sterk gericht op het ontwikkelen van strategie en structuur in een multidisciplinaire...

Niek Lauret

Niek ontwikkelt zich verder als contractmanager op basis van zijn civieltechnische én projectmanagement opleidingsachtergrond ...

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.