Contractmanagement is meer dan het contract uitleggen. Risicomanagement en relatiebeheer zijn ook belangrijk. Houding en gedrag zijn sleutelwoorden voor het succes van contractmanagement.

Kennis en ervaring

Het gaat om de allocatie van risico’s en om het kiezen voor de juiste aanbestedingsprocedure, maar ook om de organisatorische gevolgen van een bepaalde contractvorm of bouworganisatiemodel.

Beide contractpartijen dienen oog te hebben voor elkaars belangen. Het doel is immers het bereiken van de eigen en gezamenlijke doelen binnen de gestelde kaders. Hiervoor is kennis van risico’s nodig aan beide kanten. Wij hebben die kennis en ervaring, zowel aan de kant van de opdrachtgever als ook in de realisatie van complexe projecten.

Gecontroleerd projecten realiseren met meer kwaliteit tegen lagere kosten. Dit vraagt om een aanpak waar partijen van de gebaande paden af durven te wijken. Het gevolg is een maatwerkoplossing, die zorgt voor een omgeving waarin zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen excelleren om zo veel mogelijk waarde voor het gestelde budget te realiseren.

Wat levert Aratis:

  • Contractbeheersing (risico’s én kansen)

  • Ruimte voor opdrachtnemers om te excelleren

  • Sturing op houding en gedrag

  • Condities voor verbetering van kwaliteit

Gerelateerde projecten bij deze service

Oosterweel Verbinding Antwerpen

Met het project Oosterweelverbinding gaat Lantis de ring rond Antwerpen sluiten. De doelen van dit project zijn om het verkeer rond Antwerpen...

Windpark Greenport Venlo

Voor Windpark Greenport Venlo is conform de Systems Engineering principes de projectinformatie op een gestructureerde wijze georganiseerd binnen PIMS. PIMS werd bij Windpark Greenport Venlo al vroeg ingezet met een...

WindplanBlauw (Toepassing Procesmanagement door Aratis System Experts)

PIMS werd ingezet in Windplanblauw om de integrale management aanpak vorm en structuur te geven en daarmee de complexiteit van het project te beheersen...

Container Exchange Route (CER)

Aratis verzorgt voor het Havenbedrijf Rotterdam het contractmanagement van de CER-baan. Daarnaast wordt de efficiëntie van processen en de traceerbaarheid en betrouwbaarheid van projectinformatie geborgd binnen PIMS...

Truckparking in Rotterdams Havengebied

De bezettingsgraad van de huidige vrachtwagenparkeerplaats in de Waalhaven is zo hoog dat de overlast van verkeerd geparkeerde vrachtwagens in het gebied toeneemt. Dit was een belangrijke reden om de parkeercapaciteit snel...

Prinses Amalia Viaduct

Ten behoeve van een vaste bereikbaarheid van de containerterminals op de Tweede Maasvlakte vervangt het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising door een ongelijkvloerse kruising: het Prinses Amalia viaduct...

Rotterdams Havengebied Warmtetracé

Tussen Shell en Hoogvliet worden warmteleidingen aangelegd. Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen voor de realisatie van dit Project Vondelingenwarmte...

Gemeente Haarlem Dagelijks en Groot onderhoud

Een vernieuwende manier van contracteren, interessant voor veel gemeenten...

Overdiepse Polder

Het project Overdiepse Polder maakt onderdeel uit van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’, waarin beschermingsmaatregelen worden getroffen tegen de hoogwaterproblematiek in de Nederlandse rivieren. Zo wordt overlast in dorpen en steden verderop...

Waterberging Volkerak-Zoommeer Primaire Keringen (Waterschap Brabantse Delta)

Het Rijk heeft besloten om grote rivieren meer ruimte te geven. Als de rivierafvoeren tegelijkertijd zeer hoog zijn, kan het waterpeil in het Hollandsch Diep en Haringvliet...

Vattenfal/Nuon Windpark Wieringermeer

Dit grote ‘repowering’ project bestaat in hoofdzaak uit het deels verwijderen van de bestaande windpark infrastructuur, inclusief de fundaties van de...

Onshore windpark Slufterdam Maasvlakte

Het project windpark Slufterdam bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van 18 bestaande windparkstructuren, inclusief de...

Norther offshore windpark

In 2011 is Aratis gevraagd om de initiële contracteringsstrategie te evalueren. Hier vloeide de opdracht uit voort om een contractmanager te leveren...

Belwind Offshore Windpark

Aratis ondersteunde in 2008 en 2009 Econcern tijdens de projectontwikkelingsfase bij het contracteren van het Balance of Plant-contract en het windturbine leverings- en servicecontract. Aratis leverde voor dit project twee contractmanagers die in de lead...

TenneT Offshore NL – Net op Zee

TenneT zal vijf offshore high voltage stations en verbindingen bouwen (Borssele Alpha en Bèta, Hollandse Kust Zuid Alpha en Bèta en Hollandse Kust Noord) welke ieder twee 700MW offshore windparken met het vaste land verbindt middels...

Prinses Alexia Windpark

Aratis heeft in opdracht van Nuon de voorbereiding en aanbesteding van de engineering, bouw en installatie van het windpark begeleid en was verantwoordelijk voor...

Gerelateerde experts bij deze service

Michel Stoelinga

Michel heeft met de oprichting van Aratis Groep in 2007 zijn ambitie gevolgd om contractrisico’s te beheersen voor opdrachtgevers in diverse markten...

Johan Dekker

Johan verbindt organisaties met professionals, om projecten te realiseren en hun beoogde doelstellingen te behalen. Hij heeft een civieltechnische en...

Menno Wouda

Als senior contractmanager heeft Menno de adviserende rol bij uitdagende contractvraagstukken en die lost hij met veel plezier op. Van concept...

Michiel Goosens

Michiel is een ervaren project- en contract manager met een aantoonbare ervaring in de infra- en maritieme sector. Hij is bedreven in projectmanagement...

Wybran Jansen

Sinds geruime tijd werkt Wybran in de windindustrie, waarbij hij diverse rollen heeft vervuld van projectleider uitvoering bij Vestas en Enercon, tot contract...

Floris Heijckmann

Floris heeft ruime ervaring in de offshore wind industrie en heeft diverse leidinggevende rollen vervuld. Hij is ervaren in de projectfasen projectontwikkeling...

Pauline de Bruijn-Segeren

Pauline is een veelzijdig juridisch professional binnen Aratis. Ze adviseert en begeleidt opdrachtgevers van Aratis en Aratis Consultants bij...

Hans Sleper

Als sitemanager heeft Hans in de bouw van onshore windparken uiteenlopende projecten gerealiseerd. Zijn kennis is breed ontwikkeld. Van geotechniek...

René Gielen

Integraal projectmanagement is René’s vakgebied. Van het analyseren en bedenken van oplossingen die voor allen toepasbaar zijn tot...

Bastiaan Burger

Bastiaan is een resultaat gedreven civiel ingenieur met een typische aanpakkers mentaliteit. Hij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling, engineering...

Erwin Put

Erwin is een civieltechnisch toetscoördinator en projectprofessional. Hij heeft ruime ervaring bij Rijkswaterstaat waar hij...

Pim van der Aa

Pim is een zeer ervaren lead projectmanager van ICT-projecten met ruime ervaring als IT-professional. Hij combineert people management met het...

Luc Bax

Luc is een technisch bedrijfskundige die tijdens zijn studie de minor “Mandarine & Contemporary Business and Culture” in Beijing heeft gevolgd. Hij stuurt...

Matthijs Knollenburg

Matthijs is een maritiem bouwspecialist, gewend om onder druk te werken op offshore en onshore projecten. De integrale coördinatie van complexe projecten...

Willem Klinker

Willem kijkt als allround contract- en tendermanager zowel met een helikopterview als met oog voor detail naar projecten. Hij heeft een sterke visie op...

Emile Kool

Met een achtergrond in de Elektrotechniek en Informatica heeft Emile de basis gelegd voor zijn ervaringen met besturingstechniek projecten...

Gerard Nakken

Gerard is een veelzijdige gedreven contractmanager die beschikt over een brede technische achtergrond en een hands-on aanpak...

Erik Rozendal

Enthousiaste en intuïtief werkende partner van Aratis,  projectdirecteur en manager die onder andere vijftien windparken verspreid in Noordwest-Europa heeft...

Belinda Liebrecht

Als ervaren projectleider in de ontwikkeling en coördinatie van bouwprojecten en brandveiligheid heeft Belinda zich breed ontwikkeld op...

Shahnam Mochawer

Shahnam heeft in het vakgebied Construction Management & Engineering ruime ervaring opgedaan bij de grote aannemingsmaatschappijen en...

Mariya Ivanova

Mariya heeft een civieltechnische achtergrond en heeft voor verschillende complexe projecten de rol vervult van procescoördinator op het gebied van...

Joop de Jong

Joop is een contractmanager met een liefde voor de maritieme sector en de watersport. Zo studeerde hij onder andere Hogere Scheepswerktuigkunde...

Rogier Fernhout

Rogier is een ervaren project- en contractmanager met een uitgebreide ervaring in de uitvoering van civiele infraprojecten. Tevens heeft hij een...

Joop Kramer

Als senior inkoop- en contractmanager heeft Joop brede ervaring met civieltechnische projecten en offshore (renewable) energieprojecten van...

Olav Hoekzema

Olav is een allround EPC Procurement & Contracts Manager met zeer ruime ervaring in procurement en contractmanagement. Hij heeft aan een...

Ernst van Hulten

Gebaseerd op zijn uitgebreide ervaring in hands-on inkoop- en contractmanagement in onshore en offshore windprojecten heeft Ernst de kennis en...

Gerlinde Holster

Gerlinde is als resultaatgerichte professional gespecialiseerd in document controle, informatiemanagement en kwaliteitsmanagement...

Jeroen van der Sloot

Als project- en contractmanager met uitgebreide kennis van de ontwikkelings- en realisatiefase heeft Jeroen aan veel projecten in de hoogspanningssector...

Tim Gademan

Tim heeft als ervaren inkoopadviseur een brede parate kennis van met name Design & Construct inkooptrajecten. Deze kennis past hij toe...

Reinout Pieters

Reinout heeft na zijn afstuderen aan de masteropleiding Construction Management & Engineering in Delft de start bij Aratis gemaakt...

Steve Ellis

Steve is een resultaatgedreven en besluitvaardige strateeg, sterk gericht op het ontwikkelen van strategie en structuur in een multidisciplinaire...

Marco van Leeuwen

Snelwegen & windmolens, bruggen & tunnels, tramspoor & rioleringen, vaarwegen & vuurtorens: Marco heeft...

Harmen van Triest

Met als doel het projectmanagement van civiele infrastructuurprojecten te verbeteren door slimme projectbeheersing tools in te zetten...

Niek Lauret

Niek heeft de technische Bachelor opleiding Civiele Techniek in Vlissingen afgerond. Vervolgens heeft hij zijn master behaald aan de TU Delft...

Mahdi Nazari

Als software engineer heeft Mahdi veel configuraties gebouwd, zo heeft hij o.a. binnen de bankenwereld zijn sporen verdiend. Hij ondersteunt de consultants...

Magchiel van Os

Magchiel is als adviseur Aanbestedingen en Duurzaamheid een allround adviseur met ruime ervaring in de vergroening van de...

Tijs van Haasteren

Met zijn achtergrond in zowel mechanische techniek als in de inkoop van energieprojecten ontwikkelde Tijs brede kennis en ervaring van de traditionele en...

Wessel Deen

Wessel combineert zijn maritieme ervaring als duiksupervisor en inspectiecoördinator in zijn rol als client rep. en HSE-adviseur binnen het...

Roland van der Zijde

Als professional in technische business development heeft Roland vele jaren internationale ervaring in het werven, leveren en ondersteunen van technische...

Rob Sibbes

Rob heeft als Senior nautisch specialist inmiddels ruim 40 jaar ervaring in de Rotterdamse Haven waarbij hij door zijn diverse functies een veelomvattende...

Freek Hellmann

Freek is een senior Marine Construction Manager die 24 jaar 2e, 1e officier en kapitein was voor verschillende rederijen. Hij specialiseerde zich in de...

Jordi Stokkel

Na verschillende werkervaringen waarbij veiligheid de belangrijke factor was, heeft Jordi zijn professionele werk bewogen richting beroepsduiker in de...

Kees Lindhout

Kees Lindhout is een ervaren projecten man met brede ervaring in verschillende IPM rollen diverse projectteams. Hij heeft ervaringen opgedaan als...

Sabrina Wijtenburg

Voor Sabrina geldt “kan niet bestaat (bijna) niet”, (bijna) alle uitdagingen zijn uitvoerbaar. Met haar brede achtergrond in de dienstverlening en recruitment...

Morteza Jabarzare

Als senior software ontwikkelaar is Morteza in het IT development gegroeid gedurende 18 jaar ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van...

Alex Farzamifard

Alex is een ervaren IT-manager met een bewezen geschiedenis van werken in de telecommunicatie-, informatiebeheer- en internetmedia-industrie...

Jason Beck

Jason rondt zijn master Construction Management and Engineering aan de TU Delft af met een afstudeeronderzoek bij Aratis. Met zijn kennis uit de...

Ela Soleymani

Ela is een computeringenieur met een passie voor het ontwerpen van verbeteringen in software voor Document Management Systems (DMS)...

Wilt u met ons praten over samenwerking?

Of u nu als opdrachtgever een complex vraagstuk wilt bespreken of als professional toe bent aan een serieuze verandering. Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking met een kop koffie! Voor meer aanvullende informatie kunt ook onze brochure aanvragen.

Mail ons op info@aratis.nl
Bel ons op +31 (0)85 8770105
Of vraag onze brochure aan